Ringweg Zuid

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 klaar is.

Actuele informatie op de website van Aanpakringzuid en op onze Facebook pagina.

Berichten

  • Plannen Zuiderplantsoen
    Tijdens de jaarvergadering op 17 januari heeft Henk Hindriks een presentatie gegeven over de plannen voor het Zuiderplantsoen, de uitbreiding van het Sterrebos over de nieuwe ringweg. In de presentatie staan ook de suggesties voor de inrichting die aan de gemeente zijn gedaan vanuit de wijkverenigingen Helpman en Herewegbuurt. Download de presentatie