Historie

De Herewegbuurt is een buurt van de de stad Groningen. De buurt ligt ten zuiden van de spoorlijn Groningen-Assen, en ten noorden van de zuidelijke ringweg. In het westen grenst de buurt aan de Rivierenbuurt en in het oosten aan de Oosterpoort.

De Hereweg is de oude weg van Groningen naar het zuiden. De eerste bebouwing buiten de oude stad ontstond al in de zeventiende eeuw. Daar is vrijwel niets van bewaard gebleven. Het oudste nog bestaande deel van de huidige buurt, een complex van 80 arbeiderswoningen aan de Willemstraat, werd in 1865 gebouwd door de Bouwvereniging, de eerste woningbouwvereniging van Groningen.

De Herewegbuurt wordt aan zuidzijde begrensd door het Sterrebos. In de zestiger jaren van de twintigste eeuw werd ten behoeve van de aanleg van de zuidelijke ringweg een deel uit dat bos gekapt, zodat nog slechts een klein deel van het Sterrebos aan de buurt grenst.

Herewegbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 16 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.156 adressen per km2. Er wonen 1.005 huishoudens in Herewegbuurt. Postcode 9725 is de meest voorkomende postcode in Herewegbuurt. Het aantal inwoners in de Herewegbuurt is met 237 personen toegenomen van 1.358 in 2013 tot 1.595 in 2020 (dat is 17%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Herewegbuurt telt in totaal 867 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Artikelen