Duurzame Energie

Aansluitend op  de bovengenoemde  werkgroepen lijkt het ons zinvol een aparte werkgroep duurzame energie in het leven te roepen, die onderzoekt wat de mogelijkheden van Zonne-energie en/ of windenergie ( windmolens) onze wijk op zou kunnen zijn. Deze werkgroep moet nog gevormd worden. Gelukkig zijn er bewoners in de buurt, die zich daar mee bezig hebben gehouden. Wij hopen dat die zich melden, maar ook buurtbewoners zonder kennis van zaken, die zich willen verdiepen in deze materie, zijn van harte welkom. Gelukkig, hoeven we  het wiel niet opnieuw uit te vinden”:  een aantal vergelijkbare groene wijken zijn verder in dit proces.  En ….Grunneger Power zal ons zeker willen  informeren  en ondersteunen. Belangstelling? Meldt je bij duurzaamheidherepoort@gmail.com.