Contact

E-mail: herepoortbuurt@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/herewegbuurt

Nieuwsbrief

Drie tot vier keer per jaar versturen we een nieuwsbrief over de wijk. Als je deze ook wilt ontvangen, stuur dan je email adres naar herepoortbuurt@gmail.com

Vragen, ideeën?

Leuk als je iets wilt doen voor de wijk! Laat ons weten hoe we dit kunnen ondersteunen, bijv met contacten in de wijk, communicatie naar de bewoners of (geringe) financiële ondersteuning

Bestuur

Rienk Baarsma, voorzitter (Anna Paulownastraat)
– contactpersoon voor algemene zaken & Ringweg Zuid

Anja Dijkstra, secretaris (Anna Paulownastraat)
– contactpersoon voor Duurzaamheid

Siska Werkman, penningmeester (Willemstraat)

Johan Dijkema, website ((J.A. Feithstraat)