Bestuur

  • Rienk Baarsma, voorzitter (Anna Paulownastraat)
    contactpersoon voor algemene zaken & Ringweg Zuid
  • Anja Dijkstra, secretaris (Anna Paulownastraat)
    contactpersoon voor Duurzaamheid
  • Siska Werkman, penningmeester (Willemstraat)
  • Johan Dijkema, contactpersoon voor de website (J.A. Feithstraat)

Visie van het bestuur
Het bestuur van de wijkvereniging Herepoort behartigt belangen van de hele wijk. Ze streeft naar een wijk met een goede sociale cohesie. Ze organiseert daartoe activiteiten waarbij de buurtbewoners actief worden betrokken. Het wijkbestuur overlegt daartoe namens de wijk met de gemeente.

Activiteiten 2024

11 april: Voorjaarsborrel vanaf 20.00 uur in de Waterloobar
22 juni: Zomerkuier
24 december: Kerstkuier

Statuten