Bestuur

  • Rienk Baarsma, voorzitter (Anna Paulownastraat)
    contactpersoon voor algemene zaken & Ringweg Zuid
  • Anja Dijkstra, secretaris (Anna Paulownastraat)
    contactpersoon voor Duurzaamheid
  • Siska Werkman, penningmeester (Willemstraat)
  • Ronald Stolk (Willemstraat)

Visie van het bestuur
Het bestuur van de wijkvereniging Herepoort behartigt belangen van de hele wijk. Ze streeft naar een wijk met een goede sociale cohesie. Ze organiseert daartoe activiteiten waarbij de buurtbewoners actief worden betrokken. Het wijkbestuur overlegt daartoe namens de wijk met de gemeente.

Activiteiten 2023

23 maart, 9 november buurtborrel
27 april Kleedjesmarkt Sterrebosplein
24 juni zomerkuier
24 december kerstkuier

Statuten