Nieuwsbrief zomer 2023

Vanuit het bestuur een korte Nieuwsbrief en een aankondiging van de activiteiten die er dit jaar nog op de agenda staan.
We wensen je een fijne zomer!

Om in je agenda te zetten:
– De zomerkuier op zaterdag 24 juni. De flyer vind je binnenkort in de bus!
– Ook deze zomer zijn er weer de zomerconcerten op zondag in het Sterrebos, georganiseerd door Helpman, met medewerking van de buurtvereniging Herewegbuurt. Op 11 juni, 9 juli, 13 augustus en de laatste op 10 september.
– Op 9 november is er weer een (herfst)buurtborrel in de Waterloobar.
– We gaan ervan uit dat er dit jaar weer een kerstkuier kan worden georganiseerd, die zal dan zijn op 24 december.


Vacature bestuur:
Door het vertrek van Ronald Stolk (hij verhuist naar een andere wijk), ontstaat er een vacature in het bestuur. Wie heeft er belangstelling om activiteiten in de buurt mede vorm te geven? Meld je aan bij één van de bestuursleden of via herepoortbuurt@gmail.com


Zuiderplantsoen:
Op 24 mei jl. was er een voorlichtingsbijeenkomst van de Aanpak Ring Zuid. Bij het bestuur was de suggestie gewekt dat het deze avond ook zou gaan over het Zuiderplantsoen. De voor de gemeente verantwoordelijke persoon zou daarbij aanwezig zijn. Bij de aftrap van de vergadering was duidelijk dat dit voor de ARZ niet op de agenda stond. Dat viel bij de aanwezige leden van het bestuur en ook bij veel andere aanwezigen uit de omringende wijken niet in goede aarde. Uiteindelijk kwam er toch enige uitleg en bleek dat er een raamplan ligt uit 2014, en dat ARZ samen met de aannemer en gemeente werkt aan een ontwerp. Maar dat dit nog niet kon worden gecommuniceerd, in verband met ingewikkelde procedures en de vele gesprekspartners. Van de gesprekspartners die er vanuit de wijken (overigens nooit uit de Herewegbuurt en Helpman) tot 2016 bij betrokken waren, lijkt er niemand meer over te zijn, dus de projectorganisatie praat met ambtenaren. Volgend jaar horen we meer, maar of er dan überhaupt rekening gehouden wordt met de door ons samen met Helpman en de Wijert ingebrachte ideeën, is nog maar de vraag. Wel werd duidelijk dat er weinig ruimte zal zijn voor inspraak. Teleurstellend en geen voorbeeld voor wat betreft transparantie in de communicatie.