De Feithhof aan de J.A. Feithstraat is bijna klaar

De afgelopen periode is het parkje, de Feithhof, aan het einde van de J.A. Feithstraat op initiatief van
buurtbewoners opgeknapt. Hiervoor hebben ze een plan van aanpak gemaakt en deze bij de gemeente
aangeleverd. Het doel van het opknappen is het behouden en vergroten van de biodiversiteit en het
verhogen van de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt.
Inmiddels zijn er bomen en struiken gesnoeid, het wandelpad is hersteld, en is er hedera in de straat
geplant rondom de ondergrondse afvalcontainer en fietsenrekken. Verder zijn er stalen buitenranden
aangelegd en is aan de rand tegen het spoor een houtwal gemaakt. Ook zijn er nestkastjes in de straat
en de Feithhof opgehangen. Een paar van deze nestkastjes zijn gefinancierd door de buurtvereniging.
Op 1 april zijn de buurtbewoners begonnen met het vullen van de bakken met planten. Met vereende
krachten en onder het genot van koffie en taart was de klus in een paar uur afgerond. Nog een paar
klussen, zoals de achterkanten van de bank rondom de bevrijdingsboom en de bouw van een
insectenhotel staan binnenkort op stapel. In het najaar gaan de bewoners nog bollen planten tussen de
hedera.
Nu hopen we dat de natuur zijn werk gaat doen en alles laat groeien en bloeien. Voor de
floraliefhebbers: er is onder andere lampenpoetsersgras, herfstaster, ereprijs, duizendknoop,
guldenroede, Japanse pimpernel en veldsalie geplant. Het onderhoud van de Feithhof wordt door de
bewoners gedaan.
Kom gerust eens kijken!