Nieuwsbrief 23 dec 2022

Beste buurtgenoten,

Vlak voor de feestdagen geven we jullie een kort overzicht van de onderwerpen die in het wijkbestuur de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest.

Jaarvergadering 17 januari

Allereerst willen we jullie nog een keer herinneren aan de Jaarvergadering op dinsdag 17 januari van 20.00 tot 21.30 uur in de Stroming (Vechtstraat). We hopen dat velen van jullie die avond kunnen vrijmaken om samen met ons over de ontwikkeling, mogelijkheden en plannen van onze mooie buurt van gedachten te wisselen. De agenda voor deze avond wordt jullie begin januari toegezonden. In ieder geval zullen op deze avond de ontwikkelingen rondom het Zuiderplantsoen worden geagendeerd.

Het Zuiderplantsoen

Martien de Vries heeft als voorzitter van de werkgroep Zuiderplantsoen, samen met het wijkbestuur van Helpman, een voorstel voor invulling van het plantsoen naar de gemeente gestuurd. Het ontwerp voor het Zuiderplantsoen wordt op dit moment uitgewerkt. Wij hopen dat de al eerder benoemde wensen en ook deze recente aanvullingen door het projectbureau Aanpak Ring Zuid zullen worden meegenomen. De verwachting is dat het ontwerp in februari aan de buurt(en) zal worden gepresenteerd.

Buurtborrel

De buurtborrel in de Waterloobar op 10 november werd goed bezocht. Het was gezellig, er ontstonden nieuwe contacten en we genoten van een drankje (met bitterballen). We hopen in het voorjaar weer een borrel te organiseren.

De speelplaatsen in onze wijk

Op dit moment kunnen wij melden dat de herinrichting van de speelplaats bij de J.A.Feithstraat (bij het spoor) door de gemeente aanstaande is. Over de verbetering van de speelplaats in de Sterrebosstraat is nog overleg gaande tussen een aantal betrokken omwonenden en de gemeente.

Nestkastjes

Bij de herinrichting van het parkje/speelplaats in de J.A.Feithstraat hebben de omwonenden via de vogelbescherming het advies gekregen om nestkastjes te plaatsen. De gemeente geeft korting voor de aanschaf. Op verzoek heeft het wijkbestuur ook een financiële bijdrage geleverd. Een mooi initiatief van een aantal buurtgenoten!

Communicatie

We zijn verheugd dat al veel mensen hun e-mailadres hebben doorgegeven om in het vervolg de Nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Je kunt je uiteraard nog steeds aanmelden als je dat nog niet gedaan hebt. We kijken ook of we via een posterframe op de ondergrondse containers de belangrijkste evenementen kunnen gaan communiceren.

Daarnaast lijkt het ons nog steeds handig als we via een aantal straatcoördinatoren kunnen communiceren. En misschien dat zij weer kunnen communiceren via een straat- of groepsapp.

Als je zo’n verbindende buurtbewoner wilt zijn, geeft dit dan even door via een antwoord op deze mail. Op deze manier hopen we elkaar in de buurt sneller te kunnen bereiken. Zowel voor grote, als kleine acties en vragen.

Website

Verder vragen we jullie aandacht voor onze website. Door veranderingen in het bestuur heeft het even geduurd voor we weer aan de slag konden met een verbetering en invulling van de site. We doen ons best om zo snel mogelijk een uitgebreidere en aantrekkelijke website voor onze buurt te maken. En uiteraard kun je bij ons aankloppen als je graag iets geplaatst wil hebben.

Tot slot

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig en vrolijk 2023!

Rienk, Anja, Siska, Ronald, Martien