Geschiedenis van gebied Herewegbuurt

De zone Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Grunobuurt en Laanhuizen ligt op de Hondsrug. De Herewegbuurt en het oostelijk deel van de Rivierenbuurt zijn gebouwd op het keizand en keileem van de Hondsrug.

Op de gehele Hondsrug kunnen sporen en vondsten worden verwacht uit alle perioden, van de oude steentijd (ca. 12000 jaar geleden) tot heden. Vanaf ongeveer 500 voor christus worden de droge kleigronden als weidegronden en akkers gebruikt. Van bewoning is dan waarschijnlijk nog geen sprake.

De Hereweg dateert als route vrijwel zeker uit de prehistorie, maar ligt pas sinds de middeleeuwen min of meer vast.

Vanaf het eind van de achttiende eeuw treedt er een zekere verdichting op  van de bebouwing  aan de Hereweg en ontstaan er stegen en gangen, zoals de Barestraat, de Aduarderstraat en de Davidstraat.