Evaluatie verkeerssituatie Herewegbuurt september 2020

Verslag evaluatie verkeerssituatie Herewegbuurt 1 september 2020 tussen Aanpak Ring Zuid (ARZ) met de werkgroep verkeer Herewegbuurt.

Naar aanleiding van de vele klachten over de effecten van de verkeersmaatregelen in onze wijk heeft vanavond een evaluatie bijeenkomst plaatsgevonden om de klachten te bespreken en na te denken over mogelijke oplossingen. Om zoveel mogelijk signalen uit de wijk op te halen heb ik vorige week een oproep gedaan. Ik heb van 18 verschillende buurtbewoners een reactie mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Alle reacties heb ik afzonderlijk samengevat en voorafgaand aan de bijeenkomst ter voorbereiding aan ARZ gestuurd.

Als eerste is gesproken over de afsluiting van de mogelijkheid om vanuit de stad linksaf de Waterloolaan in te rijden. De werkgroep was niet op de hoogte van deze afsluiting. Echter deze afsluiting samen met de gewijzigde rijrichtingen hebben geleid tot onvoorziene en onveilige verkeersituaties in onze wijk. De verkeersdeskundige van ARZ heeft ons de reden uitgelegd van de afsluiting. Ten eerste is het technisch niet haalbaar om de verkeerlichten op de Hereweg zo in te stellen om het verkeer dat uit het centrum komt linksaf te laten slaan. Wachttijden zouden onacceptabel lang worden bij de verkeerslichten. Daar komt bij dat er geen ruimte op de weg is voor een opstelling naar links. Verder is uit onderzoek door de gemeente gebleken dat het om relatief weinig auto’s gaat die linksaf slaan van de Hereweg naar de Waterloolaan. Vanwege deze drie redenen is voor afsluiting gekozen. 

Vervolgens hebben we alle ingekomen klachten besproken. Uit de klachten blijkt dat de onveilige situatie op het Sterrebosplein het grootste probleem is. Als gevolg van de wijziging van de rijrichtingen in de Tweede Willemstraat en de Anna Paulownastraat moet alle verkeer door de Sterrebosstraat rijden. Daarnaast is de snelheid in de Waterloolaan en de Anna Paulownastraat een groot probleem. 

Diverse mogelijke oplossingen zijn besproken. Om het probleem goed aan te pakken is het interessant om te weten hoeveel verkeer door de wijk rijdt. Dus niet bewoners. ARZ gaat binnenkort meetlussen op de wegen legen om de verkeerstromen te meten. Wellicht geeft dit ons een beter inzicht in de verkeerssituatie.

Verder was het onze prioriteit om de onveilige situatie van het Sterrebosplein op te lossen. Uit de reacties van de buurtbewoners kwam naar voren dat veel bewoners graag de oude verkeerssituatie terug willen. Het gezamenlijk voorstel van ARZ en de werkgroep is om de rijrichting van de eerste helft van de Tweede Willemstraat en de eerste helft van de Anna Paulownastraat weer om te draaien. Op deze manier hoeft het verkeer niet meer te zigzaggen door de Sterrebosstraat. De blokken in de Sterrebosstraat-Waterloolaan blijven vooralsnog staan. Tevens blijft het niet toegestaan om van de Waterloolaan de Verlengde Oosterstraat in te rijden. ARZ gaat dit plan uitwerken en de effecten van deze wijziging inzichtelijk maken. 

Tot slot is gesproken over de samenstelling van de werkgroep. De wens is om een goede vertegenwoordiging van straten de in de werkgroep te hebben. De omvang van de werkgroep wordt voorlopig niet uitgebreid, omdat we anders niet meer fysiek bijeen kunnen komen. De Anna Paulownastraat, Waterloolaan en Willemstraat zijn nu vertegenwoordigd. Wij zoeken dus bewoners vanuit andere straten om deel te nemen in de werkgroep. Mocht iemand interesse hebben, dan kan hij/zij zich bij mij aanmelden.

De volgende bijeenkomst van de werkgroep met ARZ staat gepland op maandag 28 september 2020. De uitwerking van het plan wordt dan besproken.